Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění a vztahuje se na veškeré zboží, zakoupené na e-shopu www.spontexshop.cz, AVIS TRADE s.r.o., Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 287 16 248. Dále jen “prodávající“)

 1. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
  1. délka záruky je stanovena zákonem a činí 24 měsíců (až na výjimky stanovené zákonem). U vybraného zboží poskytujeme záruku delší, tato informace je uvedena v popisu zboží.
  2. zákazník má právo zboží reklamovat v případě, že se při jeho užívání v záruční době objeví nedostatky. Výjimku tvoří vady vzniklé:
   • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
   • poškozením zboží živly
   • poškozením zboží používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
 2. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ
  1. pokud zákazník při přebírání zboží zjistí, že je zásilka zjevně poškozena (např. viditelně, výrazně porušený obal), je zákazník oprávněn takovou zásilku nepřevzít. O této skutečnosti nás prosím neprodleně informujte e-mailem, urychlíme tím zajištění nápravy.
  2. pokud zákazník zjistí, že doručené zboží neodpovídá objednávce (bylo doručeno jiné zboží), neprodleně, nejdéle pak do 2 pracovních dnů, nás zkontaktuje prostřednictvím e-mailu a zajistíme nápravu.
  3. pokud zákazník po rozbalení zásilky zjistí, že doručené zboží je poškozené, pokud možno ihned, nejdéle do 2 dnů nás zkontaktujte, zajistíme zahájení reklamačního řízení u dopravce (dvoudenní lhůta vyplývá z podmínek na reklamaci dopravců, pozdější nahlášení poškození zboží bohužel vede k zamítnutí reklamace).
  4. pokud se v době záruky objeví na zboží závady, zkontaktujte nás telefonicky/e-mailem a dohodneme se na dalším postupu, případně pošlete poškozené zboží s veškerým příslušenstvím společně s kopií faktury a popisem závady přímo na adresu prodávajícího, tedy AVIS TRADE s.r.o., Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou. Balík můžete zřetelně označit nápisem Reklamace - urychlíte tím vyřízení celé reklamace.
  5. zákonná lhůta na vyřízení reklamace je zákonem stanovena na maximálně 30 dnů, naší snahou vždy bude vyřídit oprávněnou reklamaci co nejdříve. Pokud nebude reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, má zákazník právo odstoupit od smlouvy.
  6. kontakty na reklamační oddělení:
   e-mail:           spontexshop@avistrade.cz
   telefon:          +420 737 348 212
 3. ZPŮSOB VRÁCENÍ ZBOŽÍ

                     pokud vám zboží nevyhovuje a chcete jej vrátit v zákonem daném termínu 14 dní, prosím zboží spolu s fakturou a číslem účtu zaslat na adresu: 

AVIS TRADE s.r.o., Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Náklady na dopravu spojenou s vrácením zboží si hradí kupující sám.

Vrácená částka vždy obsahuje celkovou cenu, kterou zákazník za objednávku zaplatil (tedy včetně dopravy).

Peníze za vrácené zboží proplácíme do 14 dní.

 

OBJEDNÁVKY (ÚHRADA PŘEVODEM) NEZAPLACENÉ DO 14 DNÍ BUDOU PO TÉTO DOBĚ AUTOMATICKY STORNOVÁNY VZHLEDEM KE SKLADOVACÍMU MÍSTU.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2019. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.